EndeneseETHNONYMS: 'Ata Ende, 'Ata Jaö, Orang Ende


Bibliography

Kate, H. F. C. ten (1894). "Verslag eener reis in de Timorgroep en Polynesië." Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2nd ser. 11:659-700, 765-823.


Nakagawa, Satoshi (1984). "Endenese." In Muslim Peoples: A World Ethnographic Survey, edited by Richard V. Weekes, 251-253. Westport, Conn.: Greenwood Press.


Nakagawa, Satoshi (1988). "The Journey of the Bridegroom." In To Speak in Pairs: Essays on the Ritual Languages of Eastern Indonesia , edited by James J. Fox. Cambridge: Cambridge University Press.


Roos, S. (1877). "Iets over Endeh." Tijdschrift voor Indische Taal-, Landen Volkenkunde 24:481-580.


Van Suchtelen, B. C. M. M. (1921). "Endeh (Flores)." Mede deelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buiten-bezetting, Bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau (Afleverin XXVI). Weltevreden: N.V. Uitgev. -Mij. "Papyrus."


Van Suchtelen, B. C. M. M. (1922). De ruine van het out-Portugeesche fort op Poeloe Ende (Zuid-Flores ). Den Haag: N.V. Boekdrukkerij Voorheen Firma T.C.B. Ten Hagen.

SATOSHI NAKAGAWA

User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic: