RussiansETHNONYMS: Russkiy, Velikorusskiy; formerly, Rus', Ross


See also Don Cossacks ; Old Believers ; Russian Peasants ; Siberiaki

Bibliography

Berezovskiy, V. N., and N. I. Krotov (1990). Neformal'naya rossiya: O neformal'nykh politizirovannykh dvizheniyakh i gruppakh v RSFSR ("Nonformal" Russia: On "nonformal" politicized movements and groups in the RSFSR). Moscow: Molodaya Gvardiya.


Bruk, S. 1., and V. M. Kabuzan (1982). "Dinamika chislennosti i rasseleniya Russkikh posie Velikoy oktyabr'skoysotsialisticheskoy revolutsiyi" (Dynamics of the number and distribution of the Russians after the Great October Socialist Revolution). Sovetskaia Etnografiia 5:3-21.


Bruk, S. I., and V. M. Kabuzan (1982). "Dinamika chislennosti i rasseleniya Russkogo etnosa (1678-1917)" (Dynamics of the numbers and distribution of the Rusian ethnic population, 1678-1917). Sovetskaia Etnografiia 4:9-25.


Budina, O. R., and M. N. Shmeleva (1982). "Traditsiya v kul'turno-bytovom razitiyi sovremennogo Russkogo goroda" (Tradition in the development of daily culture in the contemporary Russian city). Sovetskaia Etnografiia 6:27-39.


Filin, F. P. (1981). Istoriya leksiki Russkogo literaturnogo yazyka: Kontsa xvii-nachala xix veka (History of the lexicon of the Russian literary tongue: End of the seventeenth to the early nineteenth centuries). Moscow: Nauka.


Frolov, A. V. (1987). "Osobennosti smertnosti detey v vozrosti do i goda na domu v sel'skoy mestnosti" (Peculiarities of infant deaths at home in a rural locality). Sovetskoye Zdravookhraneniye 6:18-21.


Katkova, I. P., and I. S. Shurandina (1987). "O rabote uchastkovogo vracha-pediatra s semey po preduprezhdeniya sluchayev smerti detey" (On the work of a primary care pediatrician with families at risk of child death). Sovetskoye Zdravookhraneniye 6:21 -24.


Kiparsky, V. (1971). "On the Stratification of the Russian Vocabulary." Oxford Slavonic Papers, n.s. 4:1-11.


Laptev, I. D., ed. (1987). Sovetskoye obshchestvo segodnya (Soviet society today). Moscow: Izd. Politilit.


Miliukov, Paul (1962). Russia and Its Crisis. New York: Collier.


Oblensky, Dimitri (1962). The Penguin Book of Russian Verse. Harmondsworth: Penguin Books.


Radishchev, Aleksandr N. (1958). A Journey from St. Petersburg to Moscow (1790). Cambridge: Harvard University Press.


Reznokov, S. G., and A. P. Denisov (1987). "Medikosotsial'nyye osobennosti formirovaniye semye i zdorovya vnebrachnogo rebenka v zapadnoy Sibiri" (Medical-social peculiarities of family formation and the health of children of unmarried mothers in western Siberia). Zdravookhraneniyi Rossiyskay Federatsiyi 6:24-26.


Shimkin, D. B. (1963). "Current Characteristics and Problems of the Soviet Rural Population." In Soviet Agricultural and Peasant Affairs, edited by R. Laird, 79-130. Lawrence: University of Kansas Press.


Shimkin, D. B., and P. Sanjuan (1953). "Culture and World View: A Method of Analysis Applied to Rural Russia." American Anthropologist 55:329-348.


Sokolov, Y. M. (1950). Russian Folklore. New York: Macmillan.


Volin, Lazar (1943). "The Russian Peasant and Serfdom." Agricultural History 17:41-61.


Zenkovsky, Serge A. (1957). "The Ideological World of the Denisov Brothers." Harvard Slavic Studies 3:49-65.

DIMITRI SHIMKIN

Also read article about Russians from Wikipedia

User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic: