Siberian EstoniansETHNONYM: Eestlased


Bibliography

Ariste, P., and E. Viari (1966). "Pribaltiisko-finskie iazyki" (Pre-Baltic-Finnic languages). In Vvedenie: Iazyki narodov CCCP (Introduction: Languages of the peoples of the USSR). Moscow: Nauka.


Griunberg, V. (1967). "Ob odnoi sibirskoi estonskoi gazete" (Concerning one Siberian Estonian newspaper). Kommunist Estonii 4:44-51.

Iadrintsev, N. M., and N. Semiluzhenskii (1878). "Riga, Revel', Narva i Gelsingfors v Sibiri" (Riga, Revel, Narva, and Helsinki in Siberia). Nedelia 3.


Kolesnikov, A. D. (1966). "O natsional'nom sostave naseleniia Omskoi oblasti" (Concerning the national composition of the population of the Omsk region). In Material.) k tret'emu nauchnomu soveshchaniiu geografov sibiri i Dal'nevo Vostoka (Material by the third scientific conference on the geography of Siberia and the Far East), edited by V. V. Bernikov et al, 88-104. Omsk: Zapadno-Sibirskoe Knizhnoe Izd-Vo Otd-Nie.


Lotkin, E. V. (1990). "Sovremennye etnoiazykovye protsessy u sibirskikh latyshei i estontsev" (Contemporary ethnolinguistic processes of Siberian Letts and Estonians). Etnicheskie i sotsialno-kul'turnye protsessy u narodov SSSR. 1:69-71.


Maamiagi, V. (1977). Estonskie poselentsy v CCCP ( 1917-1940 gg. ) (Estonian settlements in the USSR [in the years 1917-19401). Tallinn: Eesti Raamat.


Piall' E. (1989). "Vospominaniia i razmyshleniia" (Memories and reflections). Kommunist Estonii 4:101-111.


Rekk-Lebedev A. (1989). Dal'nevostochnaia Lifliandiia: Estontsy na Ussuriiskoi zemle (Far eastern Liflandia: Estonians in Ussuri land). Tallinn: Eesti Raamat.


Tynurist, E. (1967). "Sovremennye estontsy i latyshi Minusinska" (Contemporary Minusinsk Estonians and Letts). In U Vsesoiuznaia studencheskaia konferentsiia (By the student union conference). Vilnius: Tezisy Dokladov.


Viikberg, IU. (1986). Estonskie iazykovye ostrovki v Sibiri (Islands of Estonian language in Siberia). Tallinn: Izdatel'stvo.


Viikberg, IU., and M. Rannut (1988). Istoricheskii aspekt statusa iazyka ( na materiale estonskogo iazyka ) (Historical aspects of language status [in Estonian language materials]). Tallinn: Izdatel'stvo.

E. V. LOTKIN (Translated by Olga Beloded)

User Contributions:

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic: